Onderzoek naar gevolgen van bodemdaling op bebouwing

Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de bodemdaling door gaswinning op gebouwen. Hieronder vindt u meer informatie. 
 
Literatuuronderzoek naar de effecten van zout- en gaswinning op bebouwing 
Door de werkgroep bodemdaling Nedmag is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van zout- en gaswinning op bebouwing. Er is gekeken naar schade als gevolg van bodemdaling, waterpeilverhogingen en -verlagingen en aardbevingen. In totaal zijn 16 onderzoeken bestudeerd. Klik hier door naar het literatuuronderzoek

Ongelijkmatige zakking
De Commissie Bodemdaling heeft in 1987 laten onderzoeken of de bodem ongelijkmatig gaat zakken als gevolg van bodemdaling door gaswinning. Het onderzoek richt zich op 2 mogelijke oorzaken van ongelijkmatige zakking. De eerste oorzaak betreft ongelijkmatige zakking doordat bestaande of nieuwe scheuren in het gasvoerend gesteente zich naar het aardoppervlakte doorzetten. De tweede mogelijke oorzaak is ongelijkmatige zakking door verandering van het waterpeil. Als het waterpeil niet goed aan de bodemdaling wordt aangepast kunnen lokale zakkingen (zettingen) van de ondergrond optreden. Lees hier meer over dit onderzoek.
 
Onderzoek naar effecten peilverlaging 2e schil Electraboezem 
In de 2e schil van de Electraboezem is in 2008 een peilverlaging van 14 cm doorgevoerd, om de bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning te compenseren. De Commissie bodemdaling heeft Deltares opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de effecten van de peilverlaging op de 2e schil van de Electraboezem op de bebouwing. Lees hier meer over dit onderzoek.