Ingediende claims 2022

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2022, 31 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2022 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 1.771.512,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in o.a. besteed aan het ophogen van het strand van Delfzijl, diverse peilbesluiten en het ophogen van bruggen over het Van Starkenborghkanaal. Daarnaast zijn kosten vergoed voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen en personeelskosten van de waterschappen.  
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 493,7 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2022 geen vergoedingen uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 34,4 miljoen beschikbaar.