Haven Delfzijl

Overstroming 
Door de bodemdaling door aardgaswinning zakt het buitendijkse terrein van de haven van Delfzijl ten opzichte van de zee. Als geen maatregelen waren genomen zou het haventerrein van Delfzijl uiteindelijk 3 maal per jaar overstromen. Dit zou tot grote economische schade leiden.
 
Oplossing 
Om de gevolgen van bodemdaling te compenseren zijn de buitendijkse terreinen van de haven van Delfzijl opgehoogd.
Naast het ophogen van de haven zijn diverse randwerken uitgevoerd, zoals het verleggen van het havenspoor, het aanpassen van de zeekering, de schermdijk en de noordelijke coupure in de zeedijk.
 
Kosten 
De aanpassing van de haven van Delfzijl is voor 90% betaald met bodemdalingsgelden. Het restant is betaald door Gronigen Seaports.  
 
Verhoging en aanpassing van haven Delfzijl a.g.v. bodemdaling