Gerealiseerde maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van de bodemdaling in Groningen te voorkomen/beperken, is vanaf 1984 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft o.a. de bouw en aanpassing van polder- en zeegemalen, stuwen en sluizen, het verhogen van bruggen en dijken en aanpassingen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Deze projecten zijn geheel of gedeeltelijk gefinancierd met bodemdalingsgelden.
 
Op deze website worden 3 grote bodemdalingsprojecten nader toegelicht: 
 
Hieronder vindt u foto's van verschillende projecten. Klik hier voor een kaart met een overzicht van uitgevoerde en nog uit te voeren projecten.
 
Gemaal Den Deel                                                            Gemaal Stad & Lande              
            Afbeelding invoegen

Gemaal Fiemel (zeegemaal)                                        Aanpassen kades Eemskanaal