Claims

 
Afbeelding invoegen
 
In het verleden zijn door 55 instanties en enige tientallen particulieren claims ingediend bij de Commissie. Het merendeel van de claims is afkomstig de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa's, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de provincie Groningen. 
 
Tijdelijke wet Groningen 
Per 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. In de praktijk betekent dit dat voor nieuwe gevallen schade als gevolg van bodemdaling wordt afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Bodemdalingsclaims van partijen die voor 1 juli 2020 zijn toegetreden tot de Overeenkomst Groningen-NAM worden zoals voorheen afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.  
 
Periodiek terugkerende kosten
Bij veel bodemdalingsobjecten is sprake van zogenaamde periodiek terugkerende kosten. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten voor exploitatie en onderhoud van gemalen. Daarnaast zijn ook periodiek herinvesteringen in pompen en motoren noodzakelijk en op termijn zelfs de herbouw van het gehele gemaal. Het is de taak van de Commissie om de contante waarde van de periodiek terugkerende kosten te bepalen. 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.