Claims

 
Afbeelding invoegen
 
In het verleden zijn door 55 instanties en enige tientallen particulieren claims ingediend bij de Commissie. Het merendeel van de claims is afkomstig de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa's, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de provincie Groningen. Voor particulieren is er een afwijkende procedure voor het indienen van claims. 
 
Periodiek terugkerende kosten
Bij veel bodemdalingsobjecten is sprake van zogenaamde periodiek terugkerende kosten. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten voor exploitatie en onderhoud van gemalen. Daarnaast zijn ook periodiek herinvesteringen in pompen en motoren noodzakelijk en op termijn zelfs de herbouw van het gehele gemaal. Het is de taak van de Commissie om de contante waarde van de periodiek terugkerende kosten te bepalen. 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.