Periodiek terugkerende kosten

Periodiek terugkerende kosten
Bij veel bodemdalingsobjecten is sprake van zogenaamde periodiek terugkerende kosten. Dit betreft o.a. de kosten voor exploitatie en onderhoud van gemalen. Daarnaast zijn ook periodiek herinvesteringen in pompen en motoren noodzakelijk en op termijn zelfs de herbouw van het gehele gemaal.
 
Contante waarde
Volgens de Overeenkomst Groningen NAM art 5 sub g bepaalt de Commissie de contante waarde van de periodiek terugkerende kosten. De contante waarde is het bedrag waarmee alle toekomstige kosten voor het bodemdalingsobject kunnen worden betaald.
 
De Commissie heeft de contante waarde van 27 bodemdalingsobjecten vastgesteld. Op basis van de vastgestelde contante waarde kunnen de toekomstige periodiek terugkerende kosten worden afgekocht. Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan de contante waarde worden geactualiseerd.
 
Afkoop en jaarlijkse vergoeding 
Tot op heden zijn periodiek terugkerende kosten voor 2 van 27 objecten afgekocht. Het betreft 2 bruggen van de gemeente Eemsdelta. Voor de overige 25 objecten worden de periodiek terugkerende kosten jaarlijks vergoed. Dat blijft zo zolang niet wordt afgekocht.