Prognose

Volgens de Overeenkomst moet de NAM op basis van de uitgevoerde metingen tenminste éénmaal per 5 jaar een prognose opstellen voor de te verwachten bodemdaling. 

In het Statusrapport 2015 van de NAM wordt een bodemdalingsprognose gegeven voor 2025, 2050 en het jaar 2080. Volgens deze prognose bedraagt de maximale bodemdaling in het jaar in 2080 in het Groningen veld 47 cm. Door het besluit de gaswinning in 2030 te beëindigen zal de bodem minder dalen dan eerder geprognosticeerd. Volgens de prognose voor het zogenaamde Basispad Kabinet juni 2018 bedraagt de maximale bodemdaling in 2080, 42 cm.

Omdat de schotel een groot oppervlak beslaat (ruim 1600 km2), blijft de maximale helling van de schotel beperkt. Het gaat om maximaal ca. 3 cm per km aan de rand van de bodemdalingsschotel in 2080.  

Bodemdalingsprognose voor 2080 bij beëindiging gaswinning in 2030