Prognose

Volgens de Overeenkomst moet de NAM op basis van de uitgevoerde metingen tenminste éénmaal per 5 jaar een prognose opstellen voor de te verwachten bodemdaling. 

In het Statusrapport 2015 van de NAM wordt een bodemdalingsprognose gegeven voor 2025, 2050 en het jaar 2080. Volgens deze prognose bedraagt de maximale bodemdaling in het jaar in 2080 in het Groningen veld 47 cm. In het Winningsplan 2016 zijn nieuwe prognoses van de bodemdaling opgenomen. Hierin bedraagt de maximale bodemdaling 50 cm in 2100. NAM adviseert om voor bodemdalingswerken uit te gaan van de prognoses uit het Winningsplan 2016.

Omdat de schotel een groot oppervlak beslaat (ruim 1600 km2), blijft de maximale helling van de schotel beperkt. Het gaat om maximaal ca. 6 cm per km aan de rand van de bodemdalingsschotel in 2100.  

Door het recente besluit de gaswinning in 2030 te beëindigen zal de bodem minder dalen dan eerder geprognosticeerd. Medio 2018 wordt een aangepaste bodemdalingsprognose verwacht. Zodra de nieuwe prognose beschikbaar is, wordt deze op de website opgenomen.

Bodemdalingsprognose voor 2100 (bron Winningsplan 2016 NAM)