College

Indien de Commissie niet of niet tijdig beslist over een verzoek om vergoeding, kan de Commissie, ieder der Partijen, alsmede degene die het verzoek heeft gedaan, zich wenden tot een college. Dit college bestaat uit drie leden, die gezamenlijk door de Provincie en de NAM worden benoemd.

Het huidige college bestaat uit:

  • prof. dr. S. Poppema, oud-voorzitter college van bestuur van Rijksuniversiteit Groningen 
  • dhr. J.W. Remkes, CvK Limburg, oud-minister, -CvK en -burgemeester
  • ir. H.C. Klavers, dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland