Leden Commissie

De Commissie bestaat uit 6 deskundigen, waarvan de Provincie, resp. het Rijk en de NAM steeds ieder de helft benoemen. Zij benoemen tevens voor ieder lid een plaatsvervangend lid. Over de benoemingen wordt van te voren overlegd door de Provincie en het Rijk. De benoemingen gelden voor 3 jaar, herbenoemingen zijn toegestaan. De huidige Commissie bestaat uit de volgende leden en plaatsvervangende leden:

Benoemd door de provincie:

Leden:
 • ir. T. van den Bout (voorzitter) - Oud-directeur Dienst Wegen en Kanalen prov. Groningen
 • ing. J.W. Kok - Oud-sectorhoofd Waterhuishouding en Waterkeringen Waterschap Hunze en Aa's
 • ir. S.J. Poel - Oud-Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
Plaatsvervangende leden:
 • mr. drs. F.W. Visser - Zelfstandig juridisch adviseur en oud plv kabinetschef van de CvK in Groningen
 • E. Togtema - Oud dijkgraaf Wetterskip Frysl├ón en Hoogheemraadschap Rijnland
 • P.M. Sangers - Oud regiodirecteur West bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) en oud adjunct-directeur bij Staatbosbeheer (SBB)

Benoemd door de NAM:

Leden:
 • mr. R.J. de Roos (vice-voorzitter) - Oud hoofd juridische zaken en oud adjunct directeur NAM
 • prof. ir. A.F. van Tol - Oud lid Wetenschapsraad Deltares en emeritus hoogleraar TU Delft 
 • J.K.G. van Heijningen - Oud Finance Manager NAM

Plaatsvervangende leden:

 • prof. dr. ir. J.W. van der Meer - Emiritus hoogleraar Coastal Structures and Ports bij IHE Delft, DGA Van der Meer Consulting bv.
 • prof. ir. A.Q.C. van der Horst - Emeritus hoogleraar TU Delft en oud technisch directeur BAM Infraconsult 
 • ing. R.A.J. van Lieshout - Oud medewerker Staatstoezicht op de Mijnen

De Commissie vergadert 4 keer per kalenderjaar.