Commissie Bodemdaling

Afbeelding invoegen  
De Commissie Bodemdaling is in 1984 ingesteld op grond van de bodemdalingsovereenkomsten tussen de NAM en de provincie Groningen en de NAM en het Rijk. De Commissie bestaat uit 6 deskundigen, waarvan de Provincie, resp. het Rijk en de NAM steeds ieder de helft benoemen. Zij benoemen tevens voor ieder lid een plaatsvervangend lid. 
 
Taak 
De taak van de Commissie is om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om schade a.g.v. bodemdaling door gaswinning te voorkomen of te compenseren. Indien de Commissie niet of niet tijdig beslist kan de claim voorgelegd worden aan het collegeDit college bestaat uit drie leden, die gezamenlijk door de Provincie en de NAM worden benoemd.
 
Maximum bedrag 

Volgens de Overeenkomst Groningen-NAM en de aanvulling hierop in 2015 zal de NAM de kosten vergoeden tot een totaalbedrag van hfl. 850 miljoen op prijspeil 1980 (= € 982 miljoen op prijspeil 2022). De Overeenkomst Rijk-NAM voorziet in een maximum bedrag van hfl. 50 miljoen prijspeil 1980 (= € 58 miljoen prijspeil 2022). Het nog beschikbare bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de geldontwaarding.

Vergaderingen
De Commissie vergadert vier maal per jaar. 
Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.