Beschikbaar bedrag

Volgens de Overeenkomst Groningen-NAM (1983) zal NAM bodemdalingskosten vergoeden tot een totaalbedrag van hfl. 650 miljoen. Op basis van een prognose van de nog te verwachten kosten voor bodemdalingsmaatregelen zijn provincie en NAM o8 juli 2015 overeengekomen om het maximale bedrag te verhogen tot hfl 850 miljoen op prijspeil 1980 (= € 982,0 miljoen op prijspeil 2022). 

De Overeenkomst Rijk-NAM (1983) voorziet in een maximum bedrag van hfl. 50 miljoen prijspeil 1980 (= € 57,8 miljoen prijspeil 2022).

Het nog beschikbare bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de geldontwaarding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde GWW-index. Deze index is een maat voor de stijging van de kosten van waterstaatkundige werken (Nationale rekeningen, tabel investeringen grond-, water- en wegenbouwkundige werken). 

In het kader van de overeenkomst Groningen - NAM is tot 1 januari 2023 € 367,2 miljoen (prijspeil 2022) aan betalingen verricht. In het laatste jaarverslag is het nog beschikbare bedrag voor nieuwe verplichtingen vastgesteld op € 493,7 miljoen.

In het kader van de Overeenkomst Rijk - NAM is tot 1 januari 2023 € 23,3 miljoen (prijspeil 2022) aan betalingen verricht. Het nog beschikbare bedrag voor nieuwe verplichtingen bedroeg eind 2022 € 34,4 miljoen. 

De indexcijfers, de jaarlijks vergoede bedragen en het nog beschikbaar staan vermeld in het jaarverslag 2022