Gemaal Rozema

Hoogwaterproblemen 
Bodemdaling door aardgaswinning veroorzaakt problemen met hoogwater op de Eemskanaal- Dollardboezem. Dit komt o.a. doordat de capaciteit van de vrije lozing bij Delfzijl vermindert. Het waterschap laat het waterpeil op de boezem mee zakken met de bodemdaling. Hierdoor kan het boezemwater minder gemakkelijk naar zee afstromen. De Oldambtboezem werd in het verleden bemalen door gemaal De Cremer. Dit gemaal was oud en had onvoldoende capaciteit om de gevolgen van bodemdaling op te vangen.
 
Oplossing 
Om de gevolgen van bodemdaling op de Eemskanaal-Dollardboezem en de Oldambtboezem te compenseren is in Termunterzijl gemaal Rozema gebouwd. Hiervoor was het noodzakelijk om een verbinding te maken tussen de Eemskanaal-Dollardboezem en de Oldambtboezem. Naast de aanleg van het Verbindingskanaal zijn de volgende randwerken uitgevoerd:
  • Aanleg van het aflaatwerk en schutsluis bij Oosterhorn 
  • Aanleg van de gemalen Oosterhorn noord en zuid
  • Aanleg van de brug bij Lalleweer
  • Verbreding van het Termunterzijldiep tussen het Verbindingskanaal en gemaal Rozema
  • Verbreding van de brug over het Termunterzijldiep
Verbinding tussen Eemskanaal-Dollardboezem en de Oldambtboezem
 
Via het verbindingskanaal kan 2.400m3 water per minuut uit de Eemskanaal-Dollardboezem naar gemaal Rozema stromen. De capaciteit van gemaal Rozema is 2.700m3 per minuut en is daarmee een van de grotere zeegemalen van Nederland.
 
Kosten 
De kosten voor de bouw van het gemaal en de randwerken zijn voor 80% betaald met bodemdalingsgelden. De overige 20% is betaald door het waterschap. Het bevaarbaar maken van het Verbindingskanaal waaronder de aanleg van de schutsluis bij Oosterhorn is gefinancierd door provincie Groningen.
 
Gemaal Rozema