Maatregelen

Afbeelding invoegen
 
Gerealiseerde maatregelen 
Om de schadelijke gevolgen van de bodemdaling in Groningen te voorkomen/beperken, is vanaf 1984 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft o.a. de bouw en aanpassing van polder- en zeegemalen, stuwen en sluizen, het verhogen van bruggen en dijken en aanpassingen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Deze projecten zijn geheel of gedeeltelijk gefinancierd met bodemdalingsgelden. 
 
Toekomstige maatregelen
Ook in de toekomst moet nog een groot aantal bodemdalingsmaatregelen worden getroffen. Het gaat hierbij o.a. om het ophogen van de zeedijken en een verdere aanpassing van de waterhuishouding. 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.