Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2018
 • woensdag 21 maart 2018
 • woensdag 6 juni 2018 
 • woensdag 26 september 2018
 • woensdag 12 december 2018

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 21 maart 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Afkoop bruggen Lalleweer en termunterzijldiep
 • Werkwijze stabiele peilmerken
 • Jaarverslag 2017
 • Bodemdalingsmaat Noordzeebrug
 • Declaratie meerdere energiekosten De Waterwolf
 • Aanpassing budget voor onderzoek Visvliet-Burum

In de vergadering van 13 december 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Digitalisering archief Commissie Bodemdaling
 • Einddeclaratie extra ophoging Oost- en Westlob Eemshaven
 • Declaratie extra verhoging Noordzeebrug en brug Dorkwerd
 • Voorlopige toezegging bijdrage in Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
 • Budgetaanvraag vernieuwing kanosteiger bij bodemdalingsgemaal
 • Declaratie meerdere energiekosten De Waterwolf