Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2018/2019
 • woensdag 12 december 2018
 • woensdag 13 maart 2019
 • woensdag 5 juni 2019 
 • woensdag 25 september 2019
 • woensdag 11 december 2019

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 26 september 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Uitgangspunten provinciegrensoverschrijdende bodemdaling
 • Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Overzicht geïndexeerde vergoedingen en meerjarenraming 
 • Personeelskosten waterschap Hunze en Aa's
 • Exploitatiekosten verschillende objecten waterschap Hunze en Aa's
 • Dijkversterking Eemshaven - Delfzijl
 • 3 peilbesluiten waterschap Noorderzijlvest