Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2021
 • woensdag 17 maart 2021
 • woensdag 9 juni 2021  
 • woensdag 29 september 2021
 • woensdag 15 december 2021

 Wat wordt besproken?

 In de vergadering van 9 juni 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 • Onzekerheidsmarge bodemdalingsprognoses 
 • Exploitatiekosten 2020 van 7 bodemdalingsobjecten  
 • Personeelskosten 2020 waterschap Noorderzijlvest  
 • Zekerheidstelling 
 
In de vergadering van 17 maart 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 • Statusrapport 2020
 • Zekerheidstelling resterende financiële verplichtingen
 • Ophogen kades Lauwersmeer, Zuidelijk Westerkwartier en Verbindingskanaal
 • 2 peilbesluiten 
 • Bodemdalingsstudie Eemskanaal-Dollardboezem