Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2022
  • woensdag 16 maart 2022
  • woensdag 8 juni 2022 
  • woensdag 28 september 2022
  • woensdag 14 december 2022

 Wat wordt besproken? 

In de vergadering van 16 maart 2022 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
  • Plan van Aanpak Inventarisatie Resterende Verplichtingen 
  • Aan te houden Veiligheidsmarge bodemdalingsprognose 
  • Ophogen 2 bruggen over Van Starkenborghkanaal en 1 brug over Aduarderdiep 
  • Personeelskosten Wetterskip Fryslân