Bodemdaling

Afbeelding invoegen
 
Als gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Bodemdaling wordt veroorzaakt door de samendrukking van de gasvoerende laag op ca 3 km diepte.
 
Metingen en prognose 
Eens per 5 jaar wordt de bodemdaling gemeten m.b.v. een uitgebreide waterpassing voor het laatst in 2013. De opgetreden bodemdaling in het centrum van de bodemdalingsschotel (nabij Loppersum) bedraagt 30 cm. Volgens de laatste prognose bedraagt de maximale bodemdaling in het jaar in 2080 in het Groningen veld ca. 47 cm. De gemeten en geprognosticeerde bodemdaling worden nader toegelicht in het Statusrapport 2015In het Winningsplan 2016 zijn nieuwe prognoses van de bodemdaling opgenomen. Hierin bedraagt de maximale bodemdaling 50 cm in 2100. 
 
Door het recente besluit de gaswinning in 2030 te beëindigen zal de bodem minder dalen dan eerder geprognosticeerd. Medio 2018 wordt een aangepaste bodemdalingsprognose verwacht. Zodra de nieuwe prognose beschikbaar is, wordt deze op de website opgenomen.  
 
Gevolgen 
De bodemdaling in Groningen heeft voornamelijk gevolgen voor de waterhuishouding. 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.