Bodemdaling

Afbeelding invoegen
 
Als gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Bodemdaling wordt veroorzaakt door de samendrukking van de gasvoerende laag op ca 3 km diepte.
 
Metingen en prognose 
Eens per 5 jaar wordt de bodemdaling gemeten m.b.v. een uitgebreide waterpassing voor het laatst in 2018. De opgetreden bodemdaling in het centrum van de bodemdalingsschotel (nabij Loppersum) bedraagt 34 cm. Door het besluit de gaswinning in 2022 te beëindigen zal de bodem minder dalen dan eerder geprognosticeerd. Volgens de prognose uit het Statusrapport 2020 bedraagt de maximale bodemdaling in 2080, 42 cm.  
 
Gevolgen 
De bodemdaling in Groningen heeft voornamelijk gevolgen voor de waterhuishouding. 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.