Nog te realiseren

Onder meer de volgende projecten zijn in voorbereiding of uitvoering.
  • Compensatiemaatregelen Zuidlaardermeer;
  • Uitbreiding capaciteit gemaal HD Louwes
  • Bodemdalingsmaatregelen in Eemskanaal-Dollardboezem
  • Het aanpassen deel van de bruggen over het Groningse deel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl