Nog te realiseren

Onder meer de volgende projecten zijn in voorbereiding of uitvoering.
  • Versteviging van de zeekering op het traject Eemshaven - Delfzijl;
  • Compensatiemaatregelen Zuidlaardermeer;
  • Uitbreiding capaciteit gemaal HD Louwes
  • Kadeverhoging Lauwersmeer
  • Het aanpassen deel van de bruggen over het Groningse deel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl