Schade melden

Tijdelijke wet Groningen 
Per 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. In de praktijk betekent dit dat schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning in de provincie Groningen voor nieuwe gevallen niet meer in behandeling wordt genomen door de Commissie Bodemdaling. Deze schades kunnen worden gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG handelt schade af aan gebouwen en objecten als gevolg van aardbevingen en bodemdaling door de gaswinning. 
Bodemdalingsclaims van partijen die voor 1 juli 2020 zijn toegetreden tot de Overeenkomst Groningen-NAM worden zoals voorheen afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.   
 
Bodemdaling door zoutwinning en gasopslag
In delen van de provincie Groningen daalt de bodem niet alleen door gaswinning maar ook door zoutwinning en gasopslag. In Zuidwending en Heiligerlee wordt zout gewonnen door AkzoNobel. In Borgercompagnie wordt magnesiumzout gewonnen door Nedmag. Gasopslag vindt plaats in Zuidwending en Heiligerlee door Gasunie De betreffende mijnbouwbedrijven hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van schadeclaims in gebieden waar de bodemdaling wordt veroorzaakt door meerdere mijnbouwactiviteiten. Meer informatie hierover vindt u op de website http://www.mijnbouwgroningen.nl/waar/.