Ontstaan bodemdaling

Als gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Bodemdaling wordt veroorzaakt door de samendrukking van de gasvoerende laag op ca 3 km diepte. Het gas bevindt zich in de poriĆ«n van een zandsteenlaag. Een poreuze gesteentelaag waarin zich aardgas bevindt, wordt een reservoir genoemd.
 
 
 
Het aardgas in een reservoir staat onder hoge druk door het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Wanneer het gas wordt gewonnen neemt de druk in het reservoir geleidelijk af. Als dat gebeurt worden de korrels van het reservoirgesteente door het gewicht van de bovenliggende lagen enigszins samengedrukt. Dit samendrukken wordt compactie genoemd. Hoe groot die compactie is, hangt af van de drukdaling, de samenstelling en de porositeit van het gesteente, de dikte van het reservoir en die van de aardlagen erboven.
 
Principe van compactie
 
 
Door compactie van het gasreservoir ontstaat aan het oppervlakte een bodemdalingskom. In welke mate bodemdaling optreedt, hangt o.a. af van de drukverlaging, de gesteente-eigenschappen en de diepte en de omvang van het reservoir.
 
Naast bodemdaling door gaswinning daalt de bodem in Groningen ook als gevolg van de winning van zout en het inklinken/zetten van ondiepe klei- en veenlagen. Inklinking kan o.a. ontstaan door oxidatie van veen, polderpeilverlaging en grondwaterwinning.