Nog te realiseren

Onder meer de volgende projecten zijn in voorbereiding of uitvoering.
  • Versteviging van de zeekering op het traject Eemshaven - Delfzijl;
  • Versteviging oeverbescherming van het Eemskanaal nabij Garmerwolde;  
  • Compensatiemaatregelen Zuidlaardermeer;
  • Het extra verhogen van buitendijkse terreinen in de Eemshaven;
  • Het aanpassen van bruggen over het Groningse deel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.
Verhogen Noordzeebrug Groningen                    Ophogen buitendijkse terreinen