Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2018
 • woensdag 21 maart 2018 om 9.30 uur te Assen
 • woensdag 6 juni 2018 om 9.30 uur te Assen
 • woensdag 26 september 2018 om 9.30 uur gecombineerd met werkbezoek
 • woensdag 12 december 2018 om 9.30 uur te Assen

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 13 december 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Digitalisering archief Commissie Bodemdaling
 • Einddeclaratie extra ophoging Oost- en Westlob Eemshaven
 • Declaratie extra verhoging Noordzeebrug en brug Dorkwerd
 • Voorlopige toezegging bijdrage in Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
 • Budgetaanvraag vernieuwing kanosteiger bij bodemdalingsgemaal
 • Declaratie meerdere energiekosten De Waterwolf

 

 

In de vergadering van 27 september 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Procedures voor peilaanpassing
 • Juridische aspecten voordeelverrekening
 • Meerjarenraming en overzicht ge´ndexeerde vergoedingen
 • Declaratie kosten van onderzoek naar effectiviteit vispassages bij 3 bodemdalingsgemalen
 • Declaratie exploitatiekosten van 9 bodemdalingsobjecten
 • Declaratie personeelskosten waterschap