Prognose

Volgens de Overeenkomst moet de NAM op basis van de uitgevoerde metingen tenminste éénmaal per 5 jaar een prognose opstellen voor de te verwachten bodemdaling. 

In het Statusrapport 2015 van de NAM wordt een bodemdalingsprognose gegeven voor 2025, 2050 en het jaar 2080. Volgens deze prognose bedraagt de maximale bodemdaling in het jaar in 2080 in het Groningen veld ca. 47 cm. Omdat de schotel een groot oppervlak beslaat (ruim 1600 km2), blijft de maximale helling van de schotel beperkt. Het gaat dan om maximaal ca. 6 cm per km aan de rand van de bodemdalingsschotel in 2080.

De tot nu toe uitgevoerde metingen bevestigen de prognose en laten zien dat de daling zeer geleidelijk plaatsvindt over een lange periode en gelijkmatig over een groot oppervlak.
 
Bodemdalingsprognose voor 2080 (bron Statusrapport 2015 NAM)