Gebouwschade

Afbeelding invoegen
 
Oorzakelijk verband
Uit tot op heden uitgevoerd onderzoek blijkt dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling door gaswinning of door maatregelen in het kader van bodemdaling. In de praktijk is in de provincie Groningen nog nooit een oorzakelijk verband tussen gebouwschade en bodemdaling door gaswinning geconstateerd.
 
Klik hier en start een animatie over de gevolgen van bodemdaling voor bebouwing.    
 
Schademelding 
Indien u denkt schade te hebben als gevolg van bodemdaling door gaswinning vindt u hier meer informatie over de schadeprocedure. 
 
Ook door zoutwinning en gasopslag nabij Veendam en Winschoten vindt bodemdaling plaats. Meer informatie over deze mijnbouwactiviteiten en eventuele schademelding bij andere mijnbouwbedrijven vindt u op de website www.mijnbouwgroningen.nl 

Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.