Ingediende claims 2023

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2023, 33 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2023 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 4.041.563,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in o.a. besteed aan de bouw van een afsluitvoorziening bij Schouwerzijl, het vervangen van een vispassage bij gemaal Den Deel, het opstellen van diverse peilbesluiten met bijbehorende bodemdalingsmaatregelen en werkzaamheden aan het Verbindingskanaal. Daarnaast zijn kosten vergoed voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen en personeelskosten van de waterschappen.  
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 539 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2023 geen vergoedingen uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 38 miljoen beschikbaar.