Ingediende claims 2021

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2021, 25 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2021 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 2.629.852,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan het extra ophogen van kades langs het Lauwersmeer en Reitdiep en in het Westerkwartier. Daarnaast zijn kosten vergoed voor onderhoud, beheer en energie vergoed van diverse bodemdalingsgemalen, het opstellen van peilbesluiten en bodemdalingsstudies.
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 459 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2021 geen vergoedingen uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 32 miljoen beschikbaar.