Ingediende claims 2020

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2020, 29 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2020 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 1.537.028,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan onderhoud, beheer en energie vergoed van diverse bodemdalingsgemalen. Daarnaast zijn kosten vergoed voor het opstellen van peilbesluiten en bodemdalingsstudies.
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 463 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2019 geen vergoedingen uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 32 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2020 hebben 6 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. De schades zijn geïnspecteerd door het secretariaat van de Commissie. Het secretariaat is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen. Naar aanleiding van een toelichting ter plaatse heeft geen van deze particulieren verzocht om verdere behandeling door de Commissie.