Ingediende claims 2016

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2016, 14 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2014 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 768.046,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan de bouw van gemaal en sluis Usquert en de exploitatie van 8 bodemdalingsobjecten. Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 454 miljoen beschikbaar.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Voor de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2016 geen verzoeken tot schadevergoeding bij de Commissie ingediend. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 36,0 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2016 hebben 38 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Twee van deze particulieren hebben schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen.
 
In 2016 hebben zich tevens 2 particulieren gemeld met schade door ongelijkmatige bodemdaling op landbouwpercelen. Eén van deze particulieren heeft verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband tussen de bodemdaling door gaswinning en de gemelde schade. Door Sweco is recent onderzoek verricht naar ongelijkmatige bodemdaling van landbouwpercelen.